• Historiska museet, kontor
    • Historiska museet, kontor
    • Historiska museet, kontor

Inredning av ombyggda kontorslokaler

Statens historiska museer är en myndighet som samlar flera museer: Hallwylska museet, Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum. I kvarteret Krubban huserar Historiska museet. I samband med att deras lokaler skulle byggas om med AIX som ombyggnadsarkitekter på uppdrag av Statens Fastighetsverk fick vi även uppdraget att hjälpa hyresgästen att ställa om sin inredning efter ombyggnadens nya förutsättningar.

Lokalerna har anpassats för en sammanslagning av två verksamheter som tidigare haft olika lokaliseringar; Statens Historiska Museer och Kungliga Myntkabinettet. I samband med detta har antalet arbetsplatser ökat från ca 70 till närmare 100. De nya arbetsplatserna ska stödja myndighetens arbetssätt och organisation, vilket bland annat innebär krav på flexibilitet och öppenhet.

I uppdraget har även ingått en inventering av befintliga möbler med syftet att så långt det är möjligt behålla dessa, renovera och klä om vid behov för att tillsammans med väl valda nya tillägg blanda nytt och återbrukat till en sammanhållen material- och kulörpalett som även innefattar ytskikt på golv och väggar. Arbetet har skett i nära kontakt med projektledning och förankrats kontinuerligt med referensgrupp och styrgrupp.

Projektet har varit mycket spännande och roligt. Inredningskonceptet har tagit inspiration från björkskogen då det finns mycket björk i det återbrukade materialet, och med skogsmjuka mossbeklädda golvmattor ger det en lugn och välkomnande atmosfär.