Antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys av Konstnärshuset

Konstnärshuset i kvarteret Skravelberget mindre i Stockholm har alltsedan det invigdes 1899 hyst Svenska Konstnärernas Förening och Konstnärsklubben.

I samband med planer på ombyggnation har AIX utfört en antikvarisk förundersökning och en konsekvensanalys. Uppdragsgivare är Svenska Konstnärernas Förening och arkitekt för ombyggnaden är Jakob Strömholm vid HOS Arkitekter.

Byggnadens arkitekt var Ludvig Peterson. Snickerier i det centrala trapphuset stod J O Wengströms mekaniska snickerifabrik för. Carl Grabow utförde det mesta av husets måleri. En koloristisk väggfris i entréhallen målades av Hjalmar Norrström. I huset finns sedan 1931 Restaurang KB med matsal, bar och festvåning, gestaltad av arkitekt Björn Hedvall som mellan 1930- och 1950-talet stod bakom de flesta förändringar i byggnaden.

Konstnärshuset är byggnadsminne sedan 1999. Dess fasadgestaltning är ett av få exempel på venetiansk arkitektur i Sverige. Byggnaden präglas av stor konstnärlighet och hantverksskicklighet och flera kända konstnärer, konsthantverkare och arkitekter har utfört arbete i och på huset. Byggnaden som helhet och enskilda värdefulla delar som påkostade interiörer finns i hög grad bevarade från uppförandet. Entré och trapphus är sedan två bränder 1970 och 1971 restaurerade och delvis rekonstruerade.

Förundersökningens identifiering av byggnadens kulturhistoriska värden låg till grund för en konsekvensanalys av ett förslag till i första hand tillgänglighetsanpassning av byggnaden. Bland annat föreslogs breddning av en hiss och installation av ny hiss, ändringar av muröppningar samt sänkning av vissa golvnivåer.

Projektet är pågående och ombyggnationen är väntad att inledas år 2013. AIX är inblandat för ytterligare utlåtanden och för antikvarisk medverkan.

Foto: AIX Arkitekter