Husarkitektuppdrag

Konstakademien driver sedan 1730-talet en fri och oberoende verksamhet för konstnärer och arkitekter. Konstakademien ska främja utvecklingen av målar-, bild-, och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter. I Konstakademiens hus på Fredsgatan har vi genom husarkitektuppdrag medverkat i tre olika projekt. Vi har tagit fram en underhållsplan för de publika delarna där målsättning är att återskapa 1890-talets färgsättning i trapphallar och foajéer, vi har ritat ett nytt kök för Kafé Mejan och vi har påbörjat en upprustning av utställningssalarna.

Foto: AIX Arkitekter