• Nathan Milsteinsalen på KMH

Fyra nyanser av musik

Kungliga Musikhögskolans nya campus inrymmer fyra publika konsertsalar för undervisning och uppträdanden. Varje sal är ämnad för en egen musikalisk inriktning med skilda akustiska behov. Med avstamp i detta har varje sal utformats i fyra olika riktningar med egna visuella uttryck.

Konsertsalen, som är den största salen och skolans huvudscen, är ämnad för det mest allsidiga programmet med plats för symfoniorkester, storband, körer, rock, pop, etc. Stora tekniska möjligheter finns invävda innanför det arkitektoniska klangskal som omger rummet. Scengolv och publikplatser är föränderliga för att möta alla de varierade föreställningar som Musikhögskolan vill ge här. Konsertsalen är ett mörkt rum som kontrasterar till det ljusa entrérummet utanför. Nio nyanser av skolans röda signaturfärg har använts och mässingskimrande detaljer knyter an till detaljspråket i skolans nya campus.

I Kammarmusiksalen har väggbeklädnaden ett mjukt böljande formspråk, anpassat för akustiskt framförd musik. Salen ger ett svalare intryck än Konsertsalen och har målats i ljust blå toner. Även här knyter mässingskimrande detaljer ihop formspråket.

Lilla Salen har mörkt mörkgröna stående och liggande teknikkanaler som delar in väggarna i diffuserande och basabsorberande fält. Detta är den tekniktätaste salen av de fyra i och med att salen är tänkt för elektroniskt framförd musik.

Svarta Lådan är studenternas egen experimentsal. Gråsvarta skivor med glimrande kattguld vinklar sig uppåt väggarna runt salen. Synliga mässingsskruvar är en del av formgivningen och kontrasterar mot de mörka skivorna.

Kungliga Musikhögskolan inrymmer för AIX del flera uppdrag med både byggherre (Akademiska Hus) och hyregäst (KMH) som beställare. Ansvarig konsertsalar: Annika Askerblom, ansvarig studios: Anne Lagerheim, ansvarig scenteknik: Torsten Nobling.