• Stockholms konserthus
    • Stockholms konserthus
    • Stockholms konserthus

Inredning och design i en av Stockholms viktigaste byggnader

Stockholms Konserthus ritades av Ivar Tengbom och invigdes 1926. Byggnaden anses vara en höjdpunkt i 1920-talsklassicismen och är i stora delar mycket välbevarad. Inredningen utformades i samarbete med dåtidens främsta konstnärer och formgivare som Isaac Grünewald, Carl Malmsten, Einar Forseth, Carl Milles, med flera.

Vi har sedan 2014 arbetat med omdaning och inredning av byggnaden. De flitigt använda lokalerna var i stort behov av renovering och behövde anpassas till nya förhållanden och funktioner. Loger, övningsrum, omklädningsrum, notbibliotek och artistentré har byggts om, renoverats och fått ny inredning som till stor del är specialritad. I de tillägg som gjorts har vi utgått från husets befintliga ornamentik och ur denna plockat mönster och detaljer till bland annat specialdesignade mattor.

Artistentrén har genom en helt ny planlösning, gestaltning och inredning uppgraderats till en värdig, välkomnande och funktionell miljö. Kulör- och materialval är gjorda med inspiration från de vackra orkesterinstrumenten. Som en del av projektet har vi tillsammans med konservatorer gått igenom det befintliga beståndet av Malmstenmöbler och gjort bedömningar och beskrivningar för omhändertagandet. Vi har också tagit fram en ny stol för Grünewaldsalen tillsammans med Åke Axelsson.

Senaste tilläggen består i nya specialritade serveringsdiskar med tillhörande armaturer i stora foajén samt på första och andra balkong. Även lös inredning i stora foajén har tillkommit.

AIX har såväl inrednings- som arkitektuppdrag i byggnaden. Antikvarisk medverkan och sakkunnig tillgänglighet är också kompetenser som AIX står för och projektet är ett typexempel på hur dessa kompetenser sammanflätats och berikat varandra.