Katastrofmedicinskt centrum, Linköping

KMC bedriver forskning, utveckling och undervisning inom ämnena katastrofmedicin och traumatologi på regional, nationell och internationell nivå.

Verksamheten på Campus Valla är direkt underställd Landstinget i Östergötland och Universitetet i Linköping. Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap är också intressenter i anläggningen.
AIX har projekterat byggnaden som innehåller lärosalar, lektionssalar, stor hörsal, övningshallar, mäss/uppehållsytor samt kontor, konferensrum och personalutrymmen.
Samtidigt har en förbindelsegång till Translationellt Medicinskt Centrum (TMC) och en gemensam utegård byggts.
Byggnaden har projekterats för att uppfylla Akademiska Hus miljökrav
Miljöbyggnad klass Silver.

Färdigställd september 2013.

Foto: Antonius van Arkel, AIX Arkitekter