Katastrofmedicinskt centrum, Linköping

KMC bedriver forskning, utveckling och undervisning inom ämnena katastrofmedicin och traumatologi på regional, nationell och internationell nivå.

Verksamheten på Campus Valla är direkt underställd Landstinget i Östergötland och Universitetet i Linköping. Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap är också intressenter i anläggningen.
AIX har projekterat byggnaden som innehåller lärosalar, lektionssalar, stor hörsal, övningshallar, mäss/uppehållsytor samt kontor, konferensrum och personalutrymmen.
Samtidigt har en förbindelsegång till Translationellt Medicinskt Centrum (TMC) och en gemensam utegård byggts. Byggnaden färdigställdes i september 2013.

Byggnaden har projekterats för att uppfylla Akademiska Hus miljökrav och är projekterad för Miljöbyggnad, Silver.