Stadsutveckling i Stockholms centrala delar

Vi bjöds in av Stadsbyggnadskontoret till ett parallellt uppdrag gällande stadsutveckling med mål att överdäcka och bebygga bangårdsområdet och Klarastrandsleden, mellan Kungsbron och Karlberg/ Norra stationsområdet. Vårt förslag redovisade en ny vattennära stadsmiljö vid Karlbergskanalen, Klara sjö och en utvidgning av Vasastaden med en sammanhållande strandpromenad från city till Karlbergs slottspark. Bebyggelsetillskottet närmast Kungsbron illustrerades som verksamhetsyta medan övriga delar domineras av bostäder, totalt ca 700.000 kvm.

Illustration: AIX/Daniel Fagerberg/Dan Johansson