• Drottningholm, Karamellan.
    • Drottningholm, Karamellan.

Ombyggnad och renovering för nytt besökscentrum, café och butik vid Drottningholms slott

Sedan 1800-talets andra hälft har det i anslutning till Drottningholms slottsområde och ångbåtsbryggan funnits ett så kallat schweizeri. Här kunde besökare till Drottningholm beställa kaffe och finare bakverk. Den här typen av serveringsbyggnader var vanliga i offentliga parker och vid utflyktsmål under 1800-talet. Karamellan, som den nuvarande byggnaden kallas, uppfördes 1903 efter ritningar av dåvarande slottsarkitekt Agi Lindegren. Karamellan har en framträdande placering inom Drottningholms slottsområde, som sedan 1991 finns med på Unescos världsarvslista.

Under 2008 köptes byggnaden in av Statens fastighetsverk för att ingå i det statliga byggnadsminnet. Då hade byggnadens interiöra kulturhistoriska kvalitéer gått förlorade efter många års förändringar. Åren 2007-2009 arbetade AIX med en total invändig omgestaltning av Karamellan. I byggnaden finns numera en butik, biljettförsäljning, informationsavdelning för världsarvet Drottningholm samt Drottningholms slottscafé. Ombyggnaden nominerades till ROT-priset 2010.

Strömmen av besökare till besöksmålet Drottningholm är stadigt växande. För att caféverksamheten skulle få möjlighet att utvecklas till restaurang, har Karamellan nu utökats med två tillbyggnader. I den ena tillbyggnaden ryms ett fullt utrustat restaurangkök och i den andra en ny matsal för femtio gäster. Tillbyggnaderna har utformats för att på ett harmoniskt sätt komplettera den gamla Karamellan både i material, kulör och detaljer. AIX har även formgett ny inredning på uppdrag av hyresgästen. Arbetet påbörjades 2015 och byggnaden öppnade åter för besökare i maj 2017.