Nya idrottshallar vid Kämpetorpsskolan, Älvsjö.

I stadsdelen Kabelverket i Älvsjö arbetar vi sedan tidigare med en ny stadsplan som omarbetar det äldre industriområdet till bostäder. Dessutom ska Kämpetorpsskolan byggas ut med högstadium, matsalsbyggnad, förskola, konstgräsplan och en ny dubbelhall för idrott.

Underlaget för föreningsverksamhet och spontanidrott behöver utökas i takt med den kraftiga utbyggnaden av bostäder. Här blir konstgräsplanen och de två idrottshallarna ett bra tillskott och ger fler möjlighet till att utöva idrott på och utanför skoltid.

Idrottshallarna placeras utmed Älvsjövägen, med angöring från den nya Kabelverksgatan. Konstgräsplanen är placerad mellan idrottshallen och de nya skolbyggnaderna. Ett bullerplank utmed planens långsida byggs och förses med konstnärlig utsmyckning.

För att få plats på den trånga tomten placeras idrottshallarna i vinkel. En hall ligger i markplan, en ligger en trappa upp, ovanpå omklädningsrummen. Entrégården i gathörnet utanför idrottshallarna fungerar som samlingsplats och angöring. Huvudentrén mynnar i en hall med cafeteria. Härifrån når man de två hallarna, trappa, hiss, kapprum, omklädningsrum och tekniska utrymmen. Åtta omklädningsrum finns för inomhusidrott, fyra omklädningsrum för utomhusaktivitet med direkt utgång mot konstgräsplanen.

Båda idrottshallarna utrustas för skolidrott och har förråd för utrustning och redskap. Läktargradänger byggs utmed ena långsidan vilket möjliggör till exempel innebandymatcher.

Byggnaden projekteras för Miljöbyggnad, klass Guld. Första spadtaget togs i april 2018.

Illustration: AIX arkitekter