Nya idrottshallar vid Kämpetorpsskolan i Älvsjö

I stadsdelen Kabelverket i Älvsjö arbetar vi sedan tidigare med en ny stadsplan som omarbetar det äldre industriområdet till bostäder. Dessutom byggs Kämpetorpsskolan ut med högstadium, matsalsbyggnad, förskola, konstgräsplan och en ny dubbelhall för idrott.

Underlaget för föreningsverksamhet och spontanidrott utökas i takt med den kraftiga utbyggnaden av bostäder. Här blir konstgräsplanen och de två idrottshallarna ett bra tillskott och ger fler möjlighet till att utöva idrott på och utanför skoltid.

Idrottshallarna är placerade utmed Älvsjövägen, med angöring från den nya Kabelverksgatan. Konstgräsplanen ligger mellan idrottshallen och de nya skolbyggnaderna. Ett bullerplank utmed planens långsida byggs och förses med konstnärlig utsmyckning.

För att få plats på den trånga tomten är idrottshallarna placerade i vinkel. En hall ligger i markplan och en ligger en trappa upp, ovanpå omklädningsrummen. Entrégården i gathörnet utanför idrottshallarna fungerar som samlingsplats och angöring. Huvudentrén mynnar i en hall med cafeteria. Härifrån når man de två hallarna, trappa, hiss, kapprum, omklädningsrum och tekniska utrymmen. Åtta omklädningsrum finns för inomhusidrott, fyra omklädningsrum för utomhusaktivitet med direkt utgång mot konstgräsplanen.

Båda idrottshallarna är utrustade för skolidrott och har förråd för utrustning och redskap. Läktargradänger utmed ena långsidan möjliggör till exempel innebandymatcher med publik.

Byggnaden är projekterad för Miljöbyggnad, klass Guld. Första spadtaget togs i april 2018 och hallarna färdigställdes i september 2019.