Förnyelsefas för förbättrad miljö

Kallhälls centrum byggdes ut successivt från 1940 till 1980-tal. Nu går centrum in i en ny förnyelsefas med ökat kundunderlag och förbättrad miljö som mål. Vi genomför nu, efter en analys av befintliga natur- och stadsvärden, en studie av tillkommande bebyggelse och ett tydligare offentligt rum. Förslaget tillvaratar den karaktärsfulla grönstrukturen av stora ekar samtidigt som förortens vägar omvandlas till stadsgator kantade av ny bebyggelse motsvarande ca 300 lägenheter. Arbetet omfattar även en studie av parkeringssituationen där kantstensparkering införs och flera garage för boende föreslås. Ett p-däck för infartsparkering kompletterar ytparkering för handel och service.