• Kabelverket, Älvsjöstaden
    • Kabelverket, Älvsjöstaden

Ny årsring i Älvsjöstaden

Med det nya bostadsområdet Älvsjöstaden levandegörs ett område med mycket industrihistoria. Den nya kvartersmiljön sträcker sig från Solbergaskogens vackra strövområden till stadsdelens centrum. När Älvsjöstaden står färdigt blir det en levande miljö som knyter samman stadsdelen och kompletterar den historiska närbebyggelsen.

I denna framväxande stadsdel har vi tillsammans med Profi och Stockholm stad skapat en ny årsring. Med ett 50-tal lägenheter, lokaler i bottenplan och nya kontorslokaler bidrar vi med att levandegöra platsen under dygnets alla timmar.

Vi har tagit fram en bebyggelse som balanserar platsens känsliga kulturmiljö och adderar en ny relevant bebyggelse. Flera mindre torgrum med restauranger och butiker skapar en skyddad miljö i en annars trafikstörd punkt i stadsdelen. Bebyggelsen vänder sig mot flera håll och levandegör miljön för fotgängare och vi skapar också en välbehövlig ny framsida mot Älvsjövägen. Vi har finjusterat bebyggelsen för att passa in i befintlig miljö på ett sätt som förstärker läsningen av tidslagren. Studier innefattade också dagsljusanalys och kulturmiljöanalyser.

Samråd för detaljplanen beräknas genomföras under sommaren 2020