129 nya hyresrätter i Älvsjöstaden

2021 är det inflyttning i Kv. Kabelverket 17 i nya Älvsjöstaden. Det är det första av de fyra kvarter i området som vi ritar åt NCC, för Familjebostäder räkning. De 129 hyresrätterna är fördelade på tre byggnader, två lägre hus och ett högt hus i 20 våningar. Tillsammans bildar de, med den bevarade delen av Ericssons historiska kabelfabrik, ett öppet kvarter. Kopplingen till Ericssons gamla industribyggnader i gult tegel har varit en viktig arkitektonisk utgångspunkt. Öppna kvartersformer med fri sikt genom kvarteren får utemiljöerna att kännas generösa. Mellan kvarteren bildas en serie av småskaliga stadsrum som tillsammans utgör ett rekreativt grönstråk. Stråket kopplar villakvarteren söder om Älvsjövägen med Solbergaskogen i norr. Den vackra ekbacken i området bevaras och iordningställs som parkmark. En betydelsefull del i gestaltningen av kvarteren har varit att aktivera bottenvåningarna för att skapa en trygg och levande stadsmiljö. Här finns lokaler, cykelverkstad, tvättstugor mot gård och trappor till de lägenheter som ligger närmast torget. Bostäderna uppförs enligt Miljöbyggnad nivå Silver.

Älvsjöstaden är ett större stadsutvecklingsområde där Familjebostäder och JM bygger cirka 1 500 nya bostäder och beräknas vara helt färdigbyggt 2024. I området har tidigare funnits industri- och kontorsverksamhet. De fyra kvarteren AIX ritar omfattar 486 lägenheter och vi har dessutom varit arkitekter för Kämpetorpshallarna som färdigställdes under 2019 och som med sina två fullstora idrottshallar och intilliggande konstgräsplan redan nu betjänar skola och idrottsklubbar i området. Från Älvsjöstaden är det ett par minuters promenad till Älvsjö Station med bussar och pendeltåg samt intilliggande Älvsjö Centrum med butiker och service. Cykelavståndet till T-Centralen är cirka 35 minuter.