Kabelverket 11, Älvsjöstaden

Med förslaget ”Dela & Delta” vann AIX projekttävlingen om Kabelverket som arrangerades av Familjebostäder. AIX har sedan vidareutvecklat förslaget till och med antagen detaljplan. Arbetet har pågått från 2015 till 2018, då planen vann laga kraft.

I förslaget samsas nya bostadskvarter med Ericssons gamla industribyggnader. Stadsdelen Kabelverket är en del av den framväxande Älvsjöstaden och kommer att innehålla cirka 700 nya lägenheter

Familjebostäder vill förutom att utveckla strukturen i området visa att hyresrätten är en kvalitativ boendeform som kan ha en spännande innovativ gestaltning som skapar ett attraktivt område.

Den historiska kopplingen till Ericssons gamla industribyggnader har varit en viktig utgångspunkt. Vi har behållit områdets industriella karaktär, men omvandlat den till en variationsrik boendemiljö. Vi vill skapa en stadsdel med nya offentliga rum som kommer till nytta även för de som bor utanför själva tävlingsområdet.

Vi har valt bort helt slutna kvarter till förmån för öppna kvartersformer där den fria sikten genom kvarteren får utemiljöerna att kännas generösare än vad måtten tillåter. Utsikt och inblick mellan huskropparna ska få besökare att känna sig välkomna till den nya stadsdelen, samtidigt som en liten nivåskillnad ger bostadsgårdarna en privat karaktär. Aktiva bottenvåningar med lokaler och entrétrappor mot gatan ska ge området liv och mångfald.

Den befintliga före detta kraft- och värmecentralen får en tillbyggnad i kontrasterande glas och trä, och ett nytt uppdrag som gemensam mötesplats med till exempel bibliotek, kulturscen, cykeldepå och återvinningscentral.

Byggnaderna är projekterade för Miljöbyggnad, Silver.