• Järvabadet
    • Järvabadet

Utomhusbad på Järvafältet

Ett nytt utomhusbad med målet att öka simkunnigheten i Järvaområdet samt att skapa en inkluderande mötesplats tar nu form. Badet skall innehålla två övningsbassänger, en simbassäng samt en barnplaskdel. Utöver detta byggs omklädningsrum, lokaler för personal, teknikbyggnader och en kiosk.

Badet byggs på uppdrag av Stockholms stad intill Eggeby gård som ägs av Stockholms stad och arrenderas av Järva Folkets park. På gården finns en naturskola, ett kafé och det ordnas regelbundet olika evenemang och festivaler. Tanken är att badet ska stärka Eggeby gård som mötesplats.

Järvafältet är ett kulturreservat och stor vikt har lagts på att skapa en arkitektur som i skala och form på ett naturligt sett inordnar sig i miljön. Samtidigt vill vi skapa en byggnad av mer offentlig karaktär som tydligt urskiljer sig från omgivande gårdsbebyggelse i fråga om bland annat materialitet. Att hålla fokus på överblickbarhet för personalen, jämlikhet och säkerhet för de badande har varit mycket viktigt under designprocessen som skett i nära dialog med verksamheten. Vi är väldigt glada att få arbeta med och förverkliga detta projekt som vi tror kommer göra stor skillnad för de boende i stadsdelarna kring Järvafältet. I projektet samarbetar vi med LAND landskapsarkitekter.

Planer för ett utomhusbad på Järvafältet har funnits sedan 70-talet då byggnationen av miljonprogrammet påbörjades. Det var under denna tidsperiod som stadsdelarna Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby och Kista växte fram. I stadsdelarna kring Järvafältet bor många socioekonomiskt svaga grupper med låga inkomster och höga ohälsotal. Stadsdelarnas medelinkomster är bland de lägsta i hela Stockholm vilket betyder att de barn och ungdomar som bor kring Järvafältet har få möjligheter att delta i olika fritidsaktiviteter, resa bort under skolloven och t.ex. lära sig simma.