• Demokratiutställning
    • Demokratiutställning

Demokratiutställning på Mynttorget i Stockholm

Den 17 december 1918 fattade riksdagen beslutet om allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor vilket var genombrottet för den svenska demokratin. Till demokratins 100-årsjubileum har vi formgivit utställningen Ja, må den leva! i 16 skyltfönster på Mynttorget i Stockholm.

Vi vill på ett lekfullt och lustfyllt sätt lyfta fram viktiga historiska händelser. I stiliserade tablåer lyfts en scen eller ett skeende i historien fram. Med en kombination av gestaltad rumslighet, historiska fotografier, artefakter, siluetter av människor och miljöer samt illustrationer skapas olika berättelser. Sara Telemans illustrationer ger liv åt historiska människor såväl kända som okända. Med ömsinthet skildrar hon olika individer som har deltagit i att förändra vår värld.

För ljusdesignuppdraget ansvarade Peder Lindbom i samarbete med Jan Gouiedo.

Utställningen invigdes av talman Andreas Norlén och professor emeritus Christina Florin den 17 december 2018.