Ny stadsdel i Solna, blandad bebyggelse med bostäder och verksamheter

I Ingentingskogen ritade Gunnar Asplund på 1930-talet Statens bakteriologiska laboratorier, en anläggning som kom att få stor betydelse för folkhemssverige och även för världshälsan genom tillverkningen av flera banbrytande vacciner. I den rollen har området spelat ut sin roll och nu vidtar en förädling till en ny livfull stadsdel i Solna. Planidéen utgår från en ny allégata och en tydlig gräns mellan den nya bebyggelsen och Asplunds anläggning, vilken nu är förklarad som byggnadsminne. Totalt rymmer planen cirka 700 lägenheter och 40 000 kvm verksamhetsyta fördelat på elva kvarter. Arbetet har skett i nära samarbete med kommunens planarkitekt och med markägarna. Planen antogs av kommunen i juni 2009.

Illustration: AIX