Nya bostäder i Solna

AIX har tillsammans med Solna stad och Råsta projektutveckling tagit fram planförslag för 450 nya bostäder i Huvudsta. Planen syftar till att skapa en god boendemiljö med arkitektur av hög kvalitet, stadsrum med mycket grönska och trivsamma friytor för socialt umgänge. Bebyggelsen består av tre kvarter, ett punkthus och ett parkeringshus. Ett av kvarteren kommer att innehålla en förskola med fyra avdelningar.

De kommande bostäderna ligger längs med Huvudstaleden. Bebyggelsen är högre mot leden och bildar en bullerskärm för att skydda de inre gröna gårdsrummen och den befintliga bebyggelsen. I söder, mot Huvudstabron, artikuleras området med en högre 11 våningsdel, en ”port till Solna”.  Längs med Alphyddevägen skapas ytor för lokaler. Taken på bostäderna kommer att användas som gemensamma vistelseytor samt till stor del vara gröna för att bidra till en bättre miljö och underlätta dagvattenhanteringen. Fasaderna utförs i tegel i ljusa sandfärgade toner varvat med betong, trä och puts i ljusa pasteller.

Förslaget har varit på samråd och bearbetats utifrån de synpunkter som inkommit. Nu går det ut på granskning med en förhoppning om antagande efter sommaren. Planen är samordnad med en parallellt pågående plan för Kv. Krukmakaren, Solnaverket, som syftar till att utöka deras verksamhet och ställa om till fossilfritt. AIX har arbetat med projektet sedan 2016, från tidiga volymskisser till nuvarande förslag.