• Hotell Hagastaden
    • Hotell Hagastaden

Nytt hotell i Hagastaden

Hotellet är en del av Hagastaden, den nya stadsdelen mellan Stockholms innerstad och Solna som nu växer fram. Ambitionen är att Norrtull ska bli en grön och välkomnande stadsmiljö och en värdig entré till Stockholm från norr. Vi har tillsammans med NCC och Stockholms Stadsbyggnadskontor tagit fram ett förslag som passar väl in i den känsliga miljön med Tullhusplatsen, Hagaparken, Brunnsviken och Stallmästaregården som närmaste grannar. Läget gör hotellet till en portalbyggnad och en självklar destination i området.

Det nya hotellet bildar fond mot Tullhusplatsen och ges en klassisk komposition med en generös och öppen sockelvåning, markerad horisontalitet i fasad samt en indragen takvåning. Hörnen är rundade vilket är tänkt att understryka kvarteret som en enskild byggnad och samtidigt inspireras av och samspela med kontorshuset norr om fastigheten. I sydöstra hörnet vinklas byggnadskvarteret i den historiska riktning som Stallmästaregården har och öppnar på så vis även upp vyn in mot Brunnsviken och Hagaparken. Mot Brunnsviken trappar byggnaden ner i flera steg och skalan blir lägre. En generös terrass på lägre nivå sammanlänkar byggnaden med Stallmästaregården och dess förplats. Mot Uppsalavägen bildar hotellet en viktig del i entrén in till Stockholm från norr.

Sockelvåningen innehåller publika lokaler i riktning mot Tullhusplatsen och Stallmästaregården och det tidvis mycket frekventerade gång- och cykelstråk i Norrtullsgatans förlängning som passerar bort mot Hagaparken. Sockelvåningen är generöst uppglasad och luftig och kommer interagera med sin omgivning och bjuda in förbipasserande. Byggnaden kommer att ha tydliga och välkomnande entréer.

Den indragna takvåningen bildar hotellets krona och ger plats för en takterrass med bar och utsikt mot såväl Brunnsviken som Tullhusplatsen och Vasastans taklandskap. Byggnadskvarteret har stora indrag på våning fem och åtta vilka bildar två större terrasser som huvudsakligen riktar sig mot Brunnsviken.