• Hotel Asplund, fd SBL
    • Hotel Asplund, fd SBL

Antikvarisk medverkan vid Hotel Asplund, f d Statens bakteriologiska laboratorium

Arkitekt Gunnar Asplund ritade anläggningen för Statens bakteriologiska laboratorium som stod klar 1937 i Huvudsta i Solna. Anläggningen om femton byggnader i en landskapspark är skyddad som byggnadsminne. Huvudbyggnaden och tre närliggande byggnader stod tomma i tio år efter att Smittskyddsinstitutet lämnat dem. Byggnaderna har byggts om till lägenhetshotell och restaurang av City Hotell and Apartments AB. Entréhall och atrium har restaurerats av AIX och återfått deras ursprungliga kvalitéer. De gamla laboratorierna med flexibel planlösning har byggts om till hotellrum av Guld Arkitekter. Även exteriörerna har restaurerats i ett samarbete mellan AIX och Guld. Asplunds ursprungliga armaturer har restaurerats och rekonstruerats både i exteriör och interiör i samarbete mellan AIX och Blond.