Seniorbostäder i Hornsbergskvarteren

Efter ett parallellt skissuppdrag åt Stockholms Stad och Seniorgården fick AIX förtroendet att vidareutveckla delar av kvarter 1. Projektet är nu på samråd.

Seniorgårdens del av kvarter 1 är en vinklad ”W-formad” byggnad vid det centrala torgrummet och relationen mellan byggnaden och torget har varit en viktig del i gestaltningen. Vår målbild var att skapa inte bara en levande bottenvåning, utan en levande byggnad som deltar i gatu- och torglivet. Genom en trappande byggnad med längsgående terrasser och långa grunda balkonger som vetter mot torget samt en bottenvåning med stora glaspartier och flera lokaler och entréer bidrar byggnaden till att skapa liv och rörelse kring torget. Här finns möjlighet för uteservering med morgonsol och på taket finns en gemensam terrass med odlingsmöjligheter.

Huset har fasad i ljust tegel i kombination med detaljer i mässingsfärgad plåt vid fönster och entréer. Teglets horisontella känsla förstärks av de långa balkongerna och terrassernas längsgående räcken. Mot detta spelar en konsekvent fönstersättning som ger fasaden en lugn vertikalitet. Balkongerna har tunna mässingsfärgade vajerräcken och nischerna vid de indragna balkongerna är klädda med ljust trä.

Projektet ingår i de nya Hornsbergskvarteren som skall byggas på Kungsholmen mellan Lindhagensgatan och Kristinebergs IP, där SL:s bussdepå nu ligger. Bussdepån ska i sin tur flytta till Tomteboda vilket är en förutsättning för projektet. Det nya området kommer att bestå av åtta nya kvarter varav fyra bostadskvarter med totalt 750 nya bostäder.