Ny idrottshall i Gasverksområdet

Gasverksområdet i Hjorthagen genomgår nu en stor omvandling och ett underlag till detaljplan har tagits fram. I samarbete med Stockholms Idrottsförvaltning och Fastighetskontoret har vi under hösten 2015 omprojekterat det tidigare förslaget för en idrottshall mellan Hjorthagens idrottsplats och Gasverksvägen. Idrottshallens golv ligger i nivå med Gasverksvägen,  stora glaspartier mot norr och väster ger kontakt med gatan och himlen. En läktare för publik, en cafeteria och träningslokaler för fäktning ger förutsättningar för ett levande och aktivt hus. Fasader i mörkt tegel samverkar med övriga nya byggnader i området. En del av taket upptas av grönytor som ersätter utnyttjad mark. Solpaneler för fastighetens energibehov placeras på idrottshallens tak.

Illustrationer: AIX Arkitekter