• Hjorthagshallen. Foto: Antonius van Arkel
    • Hjorthagshallen. Foto: Antonius van Arkel

Ny idrottshall i Gasverksområdet

Gasverksområdet i Hjorthagen genomgår en omvandling.  På uppdrag av Stockholms Idrottsförvaltning och Fastighetskontor har vi under hösten 2015 detaljprojekterat AIX förslag från 2008 till en idrottshall lokaliserad mellan Hjorthagens idrottsplats och Gasverksvägen. Den färdiga hallen är nu en länk mellan den gamla stadsdelen Hjorthagen, den nya Norra Djurgårdstaden och Gasverksområdet.

Idrottshallens golv ligger i nivå med Gasverksvägen, stora glaspartier mot norr och väster ger kontakt med gatan, stadsrummet och intilliggande hus. Fasader i tegel är ett uttryck gemensamt med områdets övriga både gamla och nya byggnader. Solpaneler placerade på hallens tak försörjer byggnaden med energi. Läktare för publik, cafeteria och träningslokaler för många olika aktiviteter bidrar till att göra huset levande. Konstverket Genomsyn av Anna Nordquist Anderssons pryder hallens ena fasad och interiör. En titel som också kan belysa arkitekturen, som vill vara genomlyst och inkludera stadsrummet.

Idrottshallen samspelar med gatan, skolgården, skolan och gasklockorna. Ett socialt tillgängligt stadsrum där det genom byggnadens placering är samhällsnyttan som har fått styra arkitekturen. Nya grupper ska hitta till idrotten, lärandet, kulturen och bostadsadresserna. Vi har gestaltat för hälsa, kunskap och trygghet.

Byggnaden är projekterad för Miljöbyggnad, Guld.