Om- och tillbyggnad av stadsteatern och modernisering av stora scenens teatertekniska system

Helsingborg Stadsteater byggdes på 1970-talet. 2002 anlitades AIX för att inventera Stora scenens scentekniska system och för att föreslå nödvändiga ombyggnadsåtgärder. AIX projekterade ombyggnad av kostymavdelningen, sminkavdelningen, marknadsföringsavdelningen, Stora scenens foajé och Lillans entré och teaterns reception. Under sommaren 2007 byggdes scenhuset om invändigt. Nya gallerier har installerats. Det ursprungliga lyftsystemet har ersatts med ett modernt. AIX fortsatta projektering omfattar ombyggnad av kostymförrådet till två repetitionssalar. Vidare pågår planering av Lillans ombyggnad, teaterns lilla scen, för att öka dess publikkapacitet.

Foto: AIX