• modernistering-av-ljusdesign-och-scenteknik-Helingsborgs-konserthus

Modernisering av scenteknik

Helsingborgs konserthus, ritat av Sven Markelius, anses vara landets första funktionalistiska monumentalbyggnad. Huset har sedan det invigdes 1932 kontinuerligt använts för konsertbruk. En modernisering av scentekniken genomfördes sommaren 2005 omfattande nytt lyftsystem över orkesterpodiet, nya belysningssystem för orkestern samt ny föreställningsbelysning. Konsertsalen rensades också från alla de tillfälliga installationer som gjorts genom åren så att dess ursprungliga uttryck kunde återskapas.

Foto: AIX