• ombyggnation-och-restaurering-av-Hamburgerbryggeriet

Ombyggnation med bevarade detaljer som berättar husets historia

Brygghuset i hörnet av Norrtullsgatan och Frejgatan uppfördes 1914 efter ritningar av arkitekt Edward Ohlsson. Byggnaden behöll sin ursprungliga funktion fram till 1970 då Pripps lämnade området. 1980 genomfördes en omfattande och i vissa delar ovarsam ombyggnad då Brygghuset omvandlades till ett allmänt aktivitetshus. Sedan några år tillbaka står huset tomt och är hårt nedgånget. Huset besitter höga arkitektoniska och industrihistoriska värden.

Vi projekterade och ledde ombyggnationen av Hamburgerbryggeriet som nu hyser Studiefrämjandets kursverksamhet och administration. Huvudrummet, Bryggarsalen, med tillhörande mindre rum har omvandlats till restaurang, konferens- och evenemangslokaler. Samtliga tekniska system har förnyats. Vår restaureringsideologiska hållning i projektet var att spara så mycket som möjligt. Störande skador åtgärdades om det kunde göras utan allt för stora insatser. Detta innebar exempelvis att gamla, kaklade väggar sparas trots att tiden satt sina spår. Terrazzogolv från 1980 lagades och kompletterades istället för att bytas ut. Slutresultatet blev ett nytt och fräscht hus med ruffa inslag som berättar om husets historia. Miljön inbjuder till aktiviteter och fritt skapande.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter