Programutredning av Halmstads teater

Halmstads Teater invigdes av Folkets Hus 1954. Sedan 1986 drivs verksamheten av kulturnämnden. Byggnaden har under åren rymt en mängd olika verksamheter från teater, bio och konsertsalong till kontorslokaler. De olika och varierande funktionerna har inneburit ett flertal invändiga ombyggnader medan byggnadens exteriör i stort är opåverkad. AIX anlitades för att inventera och föreslå moderniseringsåtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom scenområdet. 2007 års färdigställda programskiss redovisar relativt omfattande ombyggnads- och renoveringsåtgärder av hela byggnaden. Programskissen föreslår att huset byggs om så att alla delar, foajén, Stora Salen, festsalen och möteslokalerna får direktkontakt med restaurangen. Samt att delar av foajén skall kunna användas som utställningsyta.

Foto: AIX