Antikvarisk kontroll

Hallwylska palatset byggdes på 1890-talet för greveparet Walther och Wilhelmina von Hallwyl efter ritningar av Isak Gustaf Clason. 1920 donerades palatset med grevinnans omfattande konstsamlingar till staten. Sedan 1938 har det varit museum för allmänheten.

Palatsets norra gårdsfasad har två terrasser med balustrader i granit. Från början planerades den kringbyggda gården som en grönskande oas med springvatten och planteringar, men solen nådde inte in och inga växter trivdes.

Terrasserna hade utvändiga stuprör som byttes mot invändiga 1926, då beläggningen av grus också byttes mot granitplattor. Med åren har terrassernas tätskikt av asfalt tjänat ut och en av granitstenarna i ränndalen hade spruckit. Fuktproblem i underliggande ytterväggar och bjälklag hade förvärrats.

2012 byttes därför tätskiktet och den spruckna ränndalsstenen ersattes med en ny huggen granitsten från Bohuslän. Granitplattorna som täcker terrasserna hade gjutits fast i betong på 1980-talet men lades nu istället i sättsand. Under arbetena påträffades utloppen till de ursprungliga utvändiga stuprören. Utloppen som varit igensatta togs åter upp och kan nu användas som bräddavlopp. Terrassernas vattenavrinning har på så sätt förbättrats.

Hallwylska palatset är byggnadsminne och tillstånd krävs därför för alla åtgärder som påverkar exteriören. Ett villkor för Riksantikvarieämbetets tillstånd var att arbetena utfördes under antikvarisk kontroll. AIX stod för den antikvariska kontrollen, som omfattade medverkan vid byggmöten, dokumentation och en antikvarisk kontrollrapport.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter