• Gustaf Vasa kyrka
    • Gustaf Vasa kyrka

Renovering av Gustaf Vasa kyrka

Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan byggdes 1906 efter ritningar av arkitekt Agi Lindegren. Den är en av få nybarockkyrkor i Sverige och har ett stort kulturhistoriskt värde. Altaruppsatsen är ett av Sveriges främsta barockkonstverk och columbariet Sveriges första och största. Kyrkan har en stor och aktiv församling och är en viktig mötesplats i Vasastan.

Under 2016 och 2017 var detta Stockholms största kyrkorenoveringsprojekt sedan återuppbyggnaden av Katarina kyrka på 1990-talet. Gustaf Vasa kyrka har byggts om både in- och utvändigt för att möta församlingens nuvarande och framtida behov. Kyrkan behövde också anpassas till gällande regler om brandskydd, tillgänglighet, arbetsmiljö, energiförbrukning, samtidigt som hänsyn har tagits till kulturmiljölagen och de kulturhistoriska värdena. Bland annat har det installerats nya system för belysning, el och värme, tre nya hissar varav en ny hissentré utifrån. Lokaler för kontor och vaktmästeri har förbättrats. Sten har konserverats, guldornament omförgyllts och vaxats och träfönster renoverats med nya energisnåla innerglas.

Under 2012 togs ett förprogram fram för ombyggnationen, under 2013 fastlades systemhandling och under 2015-2016 arbetade vi med bygghandlingen.

Under 2008 och 2009 arbetade vi med renovering av columbariet under kyrkorummet. Det är en stor anläggning i två plan som sedan 1920-talet byggts ut under varje decennium. Rummen, som formgivits av flera stora arkitekter, håller hög arkitektonisk klass. I samband med renoveringen har vi löst praktiska behov och upprättat detaljerade bygghandlingar där materialfrågor ägnats stor omsorg. För att man lättare ska hitta i columbariet och för att framhäva de fina stenytorna valde vi att återgå till den färgsättning som rummen hade vid 1900-talets mitt. Nu framträder åter de vita marmorväggarna med sina gravnischer omgivna av kulörta tak med en variation av milda toner som samspelar med golvens olika stenarter.