• Projekt / Gustaf Vasa kyrka

    Ombyggnad av Gustaf Vasa kyrka

    Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan byggdes 1906 efter ritningar av arkitekt Agi Lindegren. Den är en av få nybarockkyrkor i Sverige och har ett stort kulturhistoriskt värde. Altaruppsatsen är Sveriges finaste barockkonstverk och columbariet Sveriges första och största. Kyrkan har en stor och aktiv församling, och är en viktig offentlig mötesplats i Vasastan.

    Under 2016 och 2017 pågår Stockholms största kyrkoprojekt sedan återuppbyggnaden av Katarina. Kyrkan byggs om både in- och utvändigt för att möta församlingens nuvarande och framtida behov. Kyrkan behöver också anpassas till gällande regler om brandskydd, tillgänglighet, arbetsmiljö, energiförbrukning, samtidigt som hänsyn ska tas till kulturmiljölagen och de kulturhistoriska värdena. Bland annat installeras nya system för belysning, el och värme, tre nya hissar varav en ny hissentré utifrån och lokaler för kontor och vaktmästeri förbättras. Sten konserveras, guldornament omförgylls och vaxas, träfönster renoveras och får nya energisnåla innerglas.

    Under 2012 togs ett förprogram fram för ombyggnationen, under 2013 fastlades systemhandling och under 2015-2016 arbetade vi med bygghandlingen.

    Under 2008 och 2009 arbetade vi med renovering av columbariet under kyrkorummet. Det är en stor anläggning i två plan som sedan 1920-talet byggts ut under varje decennium. Rummen, som formgivits av flera av våra stora arkitekter håller hög arkitektonisk klass. I samband med renoveringen har vi löst praktiska behov och upprättat detaljerade bygghandlingar där materialfrågor ägnats stor omsorg. För att man lättare ska hitta i columbariet och för att framhäva de fina stenytorna valde vi att återgå till den färgsättning som rummen hade vid 1900-talets mitt. Nu framträder åter de vita marmorväggarna med sina gravnischer omgivna av kulörta tak med en variation av milda toner som samspelar med golvens olika stenarter.