Stockholms första skridsko- och bandyhall

Nu pågår bygget av Gubbgängens länge efterfrågade skridsko- och bandyhall. Stockholmsregionen har flera ishockeyhallar men ingen träningshall för skridsko och bandy. Behovet och intresset är stort och hallen kommer ge sporten bättre förutsättningar att växa och fler unga möjligheten att utöva dessa sporter.

Förslaget innebär att de båda fotbollsplaner som idag finns på idrottsfältet ska bli konstfrusna isplaner på vintern, varav en ska byggas in och bli en ny träningshall för skridsko och bandy med omklädningsrum, förråd, ismaskingarage och ytterligare faciliteter för att skapa en komplett anläggning för skridskosport och bandy på Gubbgängens IP. Utöver skridsko- och bandyhallen uppförs även ett ismaskingarage intill den utvändiga isytan. AIX har ihop med Stockholms stad och fastighetskontoret tagit fram en ny detaljplan samt en kostnadseffektiv, funktionell och enkel lösning för skridsko- och bandyhallen.
Byggherre är Stockholms stad genom Idrottsförvaltningen och byggare är MVB.

Målet är att Gubbgängens skridsko- och bandyhall ska stå klar våren 2020.