Ny belysning i Gribbylunds kapell

Befintlig belysning i kapellet upplevdes som alltför svag. Verksamheten framme vid altaret, gudstjänster, körframträdanden etc, behövde mer ljus för att de verksamma skulle synas och se. Belysningen i bänkkvarteren upplevdes som alltför svag för att kyrkobesökare skall kunna följa med i psalmböcker och program etc.

Den befintliga belysningen bestod av pendlar från tak. Rummet är kulturhistoriskt värdefullt genom Uno Söderbergs inredning och därför strävade belysningsinstallationen efter att uppfylla verksamhetens behov och samtidigt ta hänsyn till arkitektoniska värden. Det släta vita sadeltaket är värt att bevara så belysningsinstallationen håller undertaket så fritt som möjligt från installationer.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter