• Projekt / Göteborgs stadsteater

    Teaterteknisk konsult och projektering

    I samband med om- och tillbyggnad av Göteborgs Stadsteater har AIX projekterat renovering och ombyggnad av Stora scenens teaterteknik. Scenbredden ökades för att förbättra publikkontakten. Ombyggnaden innebar att det gamla manuella övermaskineriet byttes ut till ett nytt motoriserat lyftsystem som med modern styrteknik kan användas för sceniska förvandlingar. Projektering för utbyte av belysningssystemet för scenbruk med nya ljusbord och nätverk ingick också i uppdraget.

    Foto: AIX