Två alternativa förslag till upprustning av badet

Under våren 2007 gjorde vi en utredning åt Akademiska Hus om GIH-badets framtid. Vi inventerade den hårt slitna simhallen och beskrev i skisser och text två ombyggnadsalternativ. En enkelt genomförbar ombyggnad för ny entré och förbättrad tillgänglighet och en mer omfattande förnyelse av anläggningen med förbättrad utemiljö och rumsliga samband med GIHs övriga byggnader och Stockholms Stadion. Bägge förslagen innehåller beskrivning för omfattande upprustning av badets tekniska delar, såväl vattenreningssystem som ytterväggar och fasader som påverkar byggnadens energihushållning.

Illustrationer: AIX arkitekter