Programskiss för framtida operascen

De centrala delarna av gasverksområdet ritades av Ferdinand Boberg för drygt 100 år sedan. Flera Byggnader, i synnerhet de båda äldsta gasklockorna, erbjuder genom sina interiörer möjlighet till vackra scener och evenemangsarenor. På uppdrag av Stockholms Stad, Exploateringskontoret, har vi tagit fram ritningar och illustrationer som ingått i ett beslutsunderlag kring önskemålet att bygga en scen för Stockholmsoperan i Gasklocka 1. Motivet för utredningen var att undersöka möjligheten att flytta huvudscenen till gasverket under den tid Kungliga Operan vid Gustav Adolfs torg renoveras. Det skulle innebära en etablering av en ny unik scen i Stockholm som fortsatt kan användas för musik, dans, cirkus och annan scenkonst.

Kulturscen i Gasverket

Illustration: AIX