Kulturhistorisk värdebeskrivning, konsekvensanalys och antikvarisk kontroll

Gamla Riksarkivet är en av landets bästa bevarade institutionsbyggnader från sent 1800-tal. Husets exteriör och interiör, liksom konstruktioner och installationer, är kulturhistoriskt skyddade. AIX restaurerade och byggde om huset på uppdrag av SFV 2009-2011. Det uppmärksammande projektet präglades av ett långtgående bevarande, även av ytskikt och dess patina. Vi var antikvariskt medverkande i projektering och under ombyggnaden. Vi har även gjort inventeringar och dokumentation, färgundersökningar och färgsättning, antikvariska värdebeskrivningar och konsekvensanalyser. Vårt uppdrag har fortsatt efter 2011 med antikvarisk medverkan vid hyresgästanpassningar.

Foto: Åke E:son Lindman