Varsam ombyggnad av unikt byggnadsminne på Riddarholmen i Stockholm

Gamla riksarkivet stod färdigt 1891 som ett mycket modernt och funktionellt hus för sitt ändamål; att inrymma rikets arkivalier. Huset användes i sin ursprungliga funktion fram till 1968 då riksarkivets huvudverksamhet flyttade till det nya riksarkivet. En depå blev kvar till 1995, i övrigt stod huset tomt.

När ägaren, SFV, började söka efter en lämplig ny verksamhet att fylla huset med var byggnadens hundraåriga ursprungskaraktär välbevarad och nästan oförändrad i alla detaljer. Detta gör huset till ett unikt exempel på sin tids institutionsbyggande i Sverige och Europa. Sedan 1993 är huset ett byggnadsminne med mycket omfattande restriktioner för vilka ändringar som kan tillåtas.

2008-2011 projekterade vi en ombyggnad och upprustning av hela huset till ett barnkulturhus, vars ambition var att husets patina och orördhet skulle bestå och vara en viktig del i verksamheten. Samtidigt tillgodosågs alla krav på tillgänglighet, brandskydd, klimat samt dagens behov och standard av el och tele. Uppdraget omfattade ca 6000 kvm. Efter stiftelsen Palatsets beklagliga besked om konkurs började SFV söka efter en ny lämplig hyresgäst.

Sedan 2012 projekterar vi en hyresgästanpassning för TV-bolaget Eyeworks som kommer att etablera sitt Stockholmskontor i huset. Projekteringen sker i samma anda som den tidigare med stor respekt för husets karaktär. Uppdraget omfattar ca 2000 kvm som huvudsakligen består av kontorsarbetsplatser för administration och ledningsgrupper men också en post production avdelning för redigering med omfattande teknisk utrustning. Inflyttningen sker etappvis med början i maj 2013.

Huset kommer fortsatt att inrymma museidel samt restaurangdel och biograf.

I november 2011 lämnade vi in Gamla riksarkivet som bidrag i tävlingen International Architectural Restoration Prize i Italien. Av 100 lämnade bidrag vann vi silvermedalj!

Foto: Åke E:son Lindman och AIX Arkitekter