Varsam ombyggnad av unikt byggnadsminne på Riddarholmen i Stockholm

Gamla riksarkivet på Riddarholmen i Stockholm stod färdigt 1891 som ett modernt och funktionellt hus för sitt ändamål; att inrymma rikets arkivalier. Sedan 1993 är huset ett byggnadsminne med mycket omfattande restriktioner för vilka ändringar som kan tillåtas. Mellan 2008 och 2011 projekterade vi en grundläggande ombyggnad och upprustning av hela huset för etablering av offentlig kulturverksamhet. Ambitionen var att husets patina och orördhet skulle bestå och vara en viktig del i den verksamhet som var tänkt att rymmas där. Byggnadens hundraåriga ursprungskaraktär bevarades och förblev nästan oförändrad i alla detaljer. Detta gör huset till ett unikt exempel på sin tids institutionsbyggande i Sverige och Europa. Samtidigt tillgodosågs alla krav på tillgänglighet, brandskydd, klimat samt dagens behov och standard av el och tele. Uppdraget omfattade ca 6.000 kvm och gav riktning för kommande hyresgästanpassningar.

2011 vann vi silvermedalj i tävlingen International Architectural Restoration Prize i Italien där motiveringen löd: “The project represents a particularly interesting experience aimed at preserving a late 19th-century building used as the National Archive, characterised by the presence of original installations, highly innovative for the time. Column radiators, hoists and chutes for the books have been preserved and their function has been guaranteed, maintaining them in the original context with restoration of both colours and finishes. Modern use of the building has been assured with solutions of minimum impact guaranteeing safety aspects and satisfying the requirements associated with the intended new use.”.

Hyresgästanpassningar

Under 2012 projekterade vi hyresgästanpassning för TV-bolaget Eyeworks. Konsultgruppen var samma som den från 2009, förstärkt genom en säkerhetskonsult, men med AIX som generalkonsult. Projekteringen skedde i samma anda som den tidigare med stor respekt för husets karaktär. Uppdraget omfattade ca 2.000 kvm som huvudsakligen bestod av kontorsarbetsplatser för administration och ledningsgrupper men också en post production avdelning för redigering med omfattande teknisk utrustning. Inflyttningen skedde etappvis med början i maj 2013. För inredningsdesignen på Eyeworks kontor stod Karin Myrenberg Faber och Bengt Fröderberg.

SFV började projektering för Stureplansgruppen i delar av fastigheten 2014, åter med samma konsultgrupp och AIX som generalkonsult. Projekteringen koncentrerades till bottenvåningen och gården där vi bland annat förberedde för evenemangverksamhet. Detta har inbegripit framdragning av alla nödvändiga tekniska installationer för placering av bardiskar, komplettering med nya toalettgrupper, modifering av utrymningskoncept och skalskydd samt återställning av tidigare gjorda tillägg. Projektet präglas av stor varsamhet om miljöns kulturhistoriska värden.