• Scenkonstmuséet i Gamla Kronobageriet. Foto: Peder Lindbom, AIX
    • Scenkonstmuséet i Gamla Kronobageriet. Foto: Peder Lindbom, AIX

Antikvarisk medverkan vid ombyggnad av Gamla Kronobageriet/Scenkonstmuseet

Kronobageriet på Sibyllegatan är en av Stockholms äldsta bevarade industribyggnader. Byggnadens två äldsta delar byggdes som bageri och provianthus på 1640-talet. De två delarna sammanslogs genom en mellanliggande tillbyggnad som uppfördes på 1720-talet. Bageriverksamheten pågick till 1958 och efter att ha stått oanvänt en tid byggdes bageriet om i slutet av 1970-talet under ledning av arkitekt Kjell Abramson till Musikmuseum. Museet öppnade 1978 och den för tiden typiska och radikala gestaltningen av museets interiörer rönte stor uppmärksamhet och även en del kritik.

Under 2014-15 har förvaltaren Statens fastighetsverk genomfört en genomgripande renovering, teknisk uppgradering och viss ombyggnad av museet, där målsättningen varit att värna både det gamla bageriet och 1970-talets gestaltning samt ge museet möjlighet att utveckla sin verksamhet idag. När det öppnar för besökare hösten 2016 är det under namnet Scenkonstmuseet.

Projektet har gestaltats av Erséus arkitekter genom husarkitekt Björn Thyberger.

2005 upprättade AIX ett vårdprogram för huset och under ombyggnaden 2014-15 har vi varit medverkande antikvarie.

Foto: Peder Lindbom, AIX