Inredning, akustik och ljus på Fotografiska

Fotografiska är ett nytt museum för fotografiska verk beläget på Stadsgårdskajen på Södermalm i Stockholm. Museet upptar större delen av Stora Tullhuset. Byggnaden ritades 1910 av Ferdinand Boberg och ägs av Stockholms Hamnar. Vi engagerades tidigt i planeringen av det nya museets belysningssystem och utställningsarbete. Uppdraget växte till att innefatta utformningen av museets samtliga lokaler, inklusive delar av inredningen. Arbetet utfördes i samarbete med Ettelva Arkitekter, hyresvärdens arkitekt, och Guise Arkitekter som utformat butikens inredning. Museets utformning har gestaltats så att alla tillskott är tydligt urskiljbara från Tullhusets ursprungliga form och utseende.

Foto: Fotografiska Museets pressbilder