Inredning, akustik och ljus på Fotografiska

Fotografiska är ett nytt museum för fotografiska verk beläget på Stadsgårdskajen på Södermalm i Stockholm. Museet upptar större delen av Stora Tullhuset. Byggnaden ritades 1910 av Ferdinand Boberg och ägs av Stockholms Hamnar. Vi engagerades tidigt i planeringen av det nya museets belysningssystem och utställningsarbete. Uppdraget växte till att innefatta utformningen av museets samtliga lokaler, inklusive delar av inredningen. Arbetet utfördes i samarbete med Ettelva Arkitekter, hyresvärdens arkitekt, och Guise Arkitekter som utformat butikens inredning. Museets utformning har gestaltats så att alla tillskott är tydligt urskiljbara från Tullhusets ursprungliga form och utseende.