Ny förskola i kvarteret Krubban

Om-, ny, och tillbyggnad av det gamla Ridhuset (1849) och Exercishuset (1869) till kommunal förskola. Byggnaderna ingår i det statliga byggnadsminnet kv. Krubban.

I september 2010 upphandlades AIX Arkitekter som generalkonsult för ombyggnaden av före detta Ridhuset och Gymnastikhuset i kv. Krubban på Östermalm, i Stockholms innerstad. Byggnaderna uppfördes på 1800-talet för militären, men har under en längre tid nyttjats av Riksantikvarieämbetet. Samtliga byggnader inom kv. Krubban behandlas som statliga byggnadsminnen och har skyddsföreskrifter.

Militärens gamla hus har byggts om för att passa en modern förskoleverksamhet för ca 170 barn. Exercishuset har fått ett nytt, fullvärdigt tillagningskök. Invändigt har förändringen varit omfattande med ny teknik som krävt mycket samordning. Exteriören har bara påverkats marginellt, förutom att den befintliga förbindelsegången från 1960-talet ersatts av en ny, mer representativ och tillgänglig länkbyggnad. Denna fungerar även som huvudentré för hela förskolan. Uppdraget omfattar hela projekteringsprocessen från utvecklad programutredning till uppföljning under byggtiden och antikvarisk kontroll. Projektet genomfördes med en snäv budget och tidsram.

Förskolan öppnades till höstterminen 2012 och fungerar mycket bra för både barn och personal.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter