Ombyggnad och inredning till nytt huvudkontor

Kvarteret Mimer ritades av Erik Hahr för ASEA på 1910-talet och har byggts om ett flertal gånger. AIX fick 2003 uppdraget att rita om och inreda del av byggnaden till ett modernt kontor. Lokalens ursprungliga cellkontorslösning revs till förmån för dagsljus och öppenhet. Nya helglasade enheter för gemensamma funktioner som mötesrum, lunchrum mm skapades, huvudsakligen placerade i husets kärna. Arbetsplatserna har så gott som uteslutande placerats utmed fasaderna, nära dagsljuset. För att behålla det öppna landskapets många fördelar överstiger inredningsenheterna aldrig höjden 1 200 mm. Det nya, öppna kontorslandskapet på 4 000 m2 rymmer nu 180 personer.

Foto: Natasja Jovîc