• Folkoperan
    • Folkoperan
    • Folkoperan

Omgestaltning och modernisering av Folkoperan

AIX Arkitekter har på Folkoperans uppdrag omgestaltat salongen från skiss till färdigställande. Den bärande idén har varit att både bevara och förnya salongens uttryck och föra vidare Folkoperans punkiga tradition in i samtiden med anpassning till moderna önskemål och krav. Förstudien genomfördes med 3D-scanning av hela salongen för ett precist underlag till salongsstolarnas placering och utformning, nya balkongen, gradängens utbredning, tekniska installationer, antikvariska reflektioner och ett kartotek över materialbevarande. Salongen ska vara en samtida europisk opera där publiken stiger ner i guldhavet av sammetsgula stolar, omslutna av oxblodsröda väggar och där man för en stund får ta del av nutida scenkonst.