Prisat ridhus i Flyinge

Efter en tävling som vanns av AIX 2003 byggdes ett nytt ridhus vid Flyinge Kungsgård. Kungsgårdens miljö och byggnader är förklarade som byggnadsminne; en ny stor hallbyggnad var därför ingen självklarhet. Arbetet skedde i nära samarbete med länsantikvarien i Skåne och övriga berörda myndigheter. Byggnadens takkonstruktion är inspirerad av de Polonceautakstolar som finns i det gamla ridhuset på platsen. Takets bärverk är konstruerat med stora limmade massivträskivor som stöds av tryckstänger och dragband i stål.

Ridhuset är nominerat och utsett som ett av femton projekt till årets byggnad 2006, Samhällsbyggarpriset, av byggindustrin och samhällsbyggnadsministeriet. I samband med Glasdagen 2006 tilldelades byggnaden ett av två hedersomnämnanden i tävlingen Glaspriset 2006 och 2008 nominerades hallen till Träpriset 2008.