• Flen bollhall
    • Flen bollhall

Ny idrottshall vid Stenhammarskolan i Flen

AIX har utformat en ny idrottshall utmed Drottninggatan i Flen med angöring både från gatan och från Stenhammarskolans skolgård. Byggnaden är slank och med effektiv planlösning. Entréer, omklädningsrum och teknik är placerade i den nordöstra delen och ger på så vis skolgården mesta möjliga yta. Idrottshallen fungerar även som bullerskydd mot industrierna på andra sidan vägen. Verksamheten annonserar sig med fönsterpartier i golvnivå mot gatan och högt sittande fönster mot skolgården. Detta ger den stora salen ett vackert ljus med många utblickar.

Verksamheten är fördelad på två plan, som förbinds med hiss och trappor. Huvudentrén från vägen mynnar i en hall med cafeteria. Härifrån når man idrottshallen, kapprum, rwc och tekniska utrymmen samt rum för städmaskin. Entréer för gods och miljörum vetter mot gaveln. Via trappor eller hiss från gatuentrén, eller direkt från skolgårdsentrén, når man omklädningsrummen på det övre planet.

Idrottshallen, som har en spelplansyta på 20 x 40 meter, kan avskiljas med en ridåvägg för separata verksamheter. Förråd för redskap och föreningsverksamhet finns vid idrottshallens kortsida. Läktargradänger är placerade utmed ena långsidan. Idrottshallen har en gles stomme med få pelare och balkar med stora spännvidder.