• Flemingsbergs station
    • Flemingsberg station
    • Flemingsberg station

Ombyggnad av Flemingsbergs station

Under somrarna 2018-2020 ska tågsträckningen mellan Stockholms Central och Södra station, den så kallade Getingmidjan, renoveras. Under denna period blir Flemingsbergs station omstigningsstation för södergående regionaltåg. Eftersom stationen varit oförändrad sedan den byggdes på 80-talet och dessutom får kraftigt ökade trafikströmmar anlitade Jernhusen AIX för en genomgripande ombyggnad. Vi har skapat en helt ny trafikantmiljö med effektivare gångstråk, utökad väntsalsyta, nya restaurang- och butikslokaler. Samtliga installationer byts ut och nya entrédörrar installeras för att förbättra inomhusklimatet. Med solceller på taket, bättre isolering och effektivare energiåtervinning uppnår stationen kriterierna för Miljöbyggnad Brons. Ombyggnadsarbetet påbörjades 2017 och stod klart i februari 2018.

Stationen är redan innan omläggningen en av Sveriges mest trafikerade med 22 000 resenärer dagligen. I samband med ombyggnaden får Flemingsbergs station även ytterligare ett spår för att öka kapaciteten till fyra spår för fjärrtåg och två för pendeltåg.