• Filmhuset entre

Ny design och orginalinredning i samklang

AIX har arbetat med Filmhuset sedan många år, vi har engagerats som arkitekter, inredningsarkitekter, ljusdesigner och byggnadsantikvarier.

Filmhuset uppfördes 1967-70 efter ritningar av Peter Celsing. Med originalritningar som utgångspunkt har de publika ytorna öppnats upp, renoverats och moderniserats i syfte att skapa en mer inbjudande miljö. I foajén kombineras reception och biljettkassa med bistro och bar. Originalinredning har bevarats och nytillverkats efter Celsings ritningar och kombinerats med ny specialritad belysning och design.

Merparten av det svenska filmarvet har fram till nyligen endast varit tillgängliga som analoga kopior hos SFI. För att kunna visas och glädja allmänhet, forskare och skolor även i framtiden arbetar SFI, sedan 2014 med digitalisering. AIX insats var att i nära samarbete med SFI utforma en lösning för redaktionsrum, ljud- och ljusstudios.

Filmhuset inrymmer alltsedan start SFI med kontor, biografer, restaurang, café och bibliotek, men också bl.a. mediautbildningar (SU), myndigheter och filmproduktionsbolag. Flera av verksamheterna är öppna för allmänheten. Befintlig huvudentré via rampen inte tillgänglig för rullstolsanvändare. Befintlig sidoentré vid Borgvägen 3 är inte tillgänglig till övriga plan. Fastigheten är blåmarkerad på Stockholms stadsmuseums klassificeringskarta. Tillgängligheten måste lösas så att byggnaden kan användas för och av alla. Den kommande ombyggnaden kommer att göra Filmhuset fullt tillgängligt så som det var avsett. Den nya tillgängliga entrén blir arkitektoniskt underordnad huvudentrén. Minsta möjliga ingrepp i stomme och installationer har eftersträvats och förslaget har tagits fram i samråd med byggnadsantikvarie.

Foto: Åke E:son Lindman
Illustration: AIX