Antikvarisk medverkan

Filmhuset uppfördes av 1967-70 på uppdrag av Svenska Filminstitutet och med Peter Celsing som arkitekt. Planering och bygge skedde under nära överinseende av institutets chef, Harry Schein. Filmhuset är en komplex byggnad, genomförd från helhet till detalj, och illustrerar på ett intressant sätt 1960-talets diskussion om ett vidgat kulturbegrepp och gränsöverskridning mellan konstarter och discipliner.

AIX har på uppdrag av Svenska Filminstitutet arbetat med såväl yttre som inre renoveringar och ombyggnader av Filmhuset sedan 2007. Förundersökning och konsekvensanalys är några av de moment som har ingått i den antikvariska delen av uppdraget.

Foto: Åke E:son Lindman