Ingen vanlig jävla belysning!

”Inget vanligt jävla hus!” lär ha varit Harry Scheins motto för Filmhuset. AIX har fått förtroendet att genomföra ett flertal olika uppdrag för Svenska Filminstitutet/Filmhuset på Gärdet. Filmhuset ritades av Peter Celsing och togs i bruk 1970. Med originalritningar som utgångspunkt har de publika ytorna öppnats upp, renoverats och moderniserats, i syfte att skapa en mer inbjudande miljö för både vardag och fest. Originalinredning har bevarats och nytillverkats efter Celsings ritningar och kombinerats med ny delvis specialritad belysning och design.

I rampen har AIX ansvarat för ny belysning och ljusskyltning. Även infoskyltar, affischlådor och bänkar har ingått i uppdraget. Målsättningen har varit att skapa en inbjudande gest i rampen utan att förvanska husets karaktär. Den röda ”festbelysningen” som var tänkt att användas vid högtidliga tillfällen – galapremiärer och liknande – har blivit så populär att den används dagligen.

Se film från från husets invigning 1971

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter