• Farsta

Radikal ombyggnad från separata varuhusenheter till samlad handelsbasar

Arbetet leddes med en Masterplan utformad av shoppingarkitekten Einar AAkeröy från Norge, vars lösning att sänka marken radikalt, möjliggjorde projektet genom att tillföra stora ytor utan att behöva göra för karaktären ödeläggande tillägg. Vi ansvarade för yttre gestaltning, planhandläggning och samtliga arbetshandlingar. Anläggningen är av Riksintresse för Kulturminnesvården och utgör en omdiskuterad radikal postmodernistisk lösning av det regionala stadscentrats behov. Tårtpappersfasaden på Åhlénsvaruhuset och övriga från den enkla stommen frigjorda fasader uttrycker detta extremt tydligt, vilket för tiden kring 50-talets slut var en chockerande lösning. Vi utformade nödvändiga tillägg med avsikt att understryka och kommersiellt utnyttja karaktären av de särpräglade fasaderna och vikten av den utvändiga torgbildningen samtidigt som ett radikalt nytt rörelsemönster behövde upplevas som naturligt.

Foto: Antonius van Arkel, AIX