Tak över isbana

Ekvallens idrottsområde ligger placerat i anslutning till Gustavsbergs centrum, med närhet till kommunikationer, handel och kultur.

I samband med andra uppdrag för Värmdö Kommun beslöts att en ny utomhusrink med tak skulle byggas för att tillföra området efterfrågade möjligheter till konståkning och hockeyträning vintertid, tennis och skateboard sommartid. Kravet var dock att området inte skulle byggas igen utan att möjlighet till utblickar och gångtrafik kvarstod.

Inspirerade av utomhusrinkar i bland annat Schweiz, projekterade vi en luftig konstruktion av limträbalkar med ett tak ventilerat i nock och öppna gavlar. Detta ger kopplingar till forna tiders ”månskensrinkar”.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter