Om- och tillbyggnad av Eklids sporthall i Tullinge

Sporthallen byggdes om invändigt under 2010. AIX har projekterat ombyggnaden som innehåller omklädningsrum, duschrum, Hwc, förråd, gym och personalrum. Akustiska åtgärder och nya fönster i sporthallen ingick också i uppdraget.

Samtidigt annonserade Tullinge Gymnastikförening ett behov av en egen hall där ansatsbanor, mattor och hoppgropar anpassades till modern träning.

AIX projekterade denna tillbyggnad i form av en hög trampetthall och en lägre del med ansatsbanor. Fasaderna anslöt utseendemässigt till ursprungsbyggnaden med fasadskivor och träpanel.

Invändig ombyggnad 2009-2010, yta 1100 m2

Ny trampetthall 2010-2012. Tillbyggnad 325 m² BTA.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter