Strandnära boende vid mälaren

Ekerö i Mälaren är en ort med anor och en historia med slott och herrgårdar. Länge var detta jordbruksmark och en kornbod till Stockholm. Dagens Ekerö med sin bebyggelse tillkom från 60-talet och framåt. Ekerö Centrum färdigställdes under 1990-talet efter planer av Erskine.

AIX var tillsammans med Lola Arkitektur & Landskap inbjudna som ett av tre arbetslag att delta i ett parallellt uppdrag med syfte att utreda förutsättningarna för ny flerbostadsbebyggelse i Tappsund intill Ekerö centrum. Målet var att resultatet skulle kunna fungera som utgångspunkt för fortsatt detaljplanearbete i området.Vår arkitektoniska idé var att skapa en tydlig offentlig struktur, tillgänglig för alla ekeröbor. Vi ville skapa en kvartersbebyggelse i park genom att bygga vidare på Ekerö Centrums inslagna väg, ”den mälarnära småstaden i storstaden”. Genom en blandad ny bebyggelse ville vi öppna upp och vända Ekerö Centrum mot Mälaren samt förstärka befintliga kvaliteter och sammanhang för att skapa en socioekologisk hållbarhet.

Illustrationer: AIX