Husarkitektuppdrag

Byggnaden uppfördes 1908 i en rikt ornamental jugendstil efter ritningar av arkitekt Fredrik Liljekvist. Dramaten är den mest genomarbetade jugendbyggnaden i Sverige och är sedan 1994 statligt byggnadsminne. De senaste åren har vi ansvarat för såväl ombyggnader och restaureringar som konserveringsarbeten. Inför 100-års jubileet, 2008, projekterade vi konserveringen av huvudentrén och salongen. När teatern öppnade 1908 fanns ett café med serveringslokaler på vardera sida om entrén. Redan 1930 byggdes emellertid caféet om till galleri och fick modern inredning; jugendstilen var då hopplöst ”ute” och all dekor målades över. Idag är delar av galleriet biljettkontor och under 2005 utfördes konservering och rekonstruktion av lokalerna. I huvudsak har det inneburit att det ursprungliga dekormåleriet rekonstruerats efter ett fåtal fotografier som finns bevarade. Biljettkontoret framstår nu som det praktfulla jugendrum det en gång var. Mellan 2002 och 2010 var vår medarbetare Erland Montgomery husarkitekt på Kungliga Dramatiska Teatern.

Foto: Natasja Jovic / Sten Jansin